//
archives

COTR Zaragoza

This category contains 2 posts

An Attempt to Balance the “God Will Provide / Living By Faith” Concept


Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves. – Matthew 10:16 For we live by faith, not by sight. – 2 Cor. 5:7 As christians, we are governed by scriptures. Sure, we pick up those that are easy to get along. However, … Continue reading

Miss Ko Ang COTR Zaragoza


Practice saturday, timing depende sa availability Sunduan, rendevous sa Purok 2, bitbit ang instruments, nagmamadali Collaborate, Pasada, palpak, pasada ulit, ayos na, polish pa Ayos ng monoblock chairs bago umuwi, baka masermunan ni pastora Kakaba-kaba sa Opening Prayer Lilingon-lingon sa dumarating na members Mapapapalakpak ka sa masayang kwentuhan Binabati ng matamis na ngiti ang kapatiran … Continue reading