//
archives

Archive for

#0024 – First Time Crossing the Hanging Bridge


Ang Mag-amang Malululain. Napaglakad ko ang aking anak sa hanging bridge basta hawak ko ang kamay niya. Hindi siya natatakot, little did he knew na medyo nahihilo na ako, kataas kaya! Libang na libang pa siyang pinagmamasdan ang mga tao at balsa sa ibaba habang nakikipagkwentuhan sa akin. Nandun yung inner peace na basta kasama … Continue reading

#0023 – Daddy it hurts


Dear Dad, How will I start? One moment I’m enjoying swimming with my cousins, then I found myself crying as you hit me..hard. Please bear with me. I know you just want to discipline me. You have to understand that being a child, my tantrums are getting on the way and get into your nerves. … Continue reading